Top 10 Most Popular and Beautiful Chinese Actresses

10. Liu Yifei

Image: IMDB

9. Yao Chen

Image: macaubusiness

8. Yang Mi

Image: Film Daily

7. Sun Li

Image: Pinterest

6. Li Bingbing

Image: The Movie Database

5. Fan Bingbing

Image: Vulture

4. Zhou Xun

Image: Jing Daily

3. Zhao Wei

Image: Wallpaper Flare

2. Zhang Ziyi

Image: dailyvanity.com

1. Gong Li

Image: Pinterest

Top 15 Most Beautiful Korean Actresses in 2023